نقد و بررسی تخصصی کیف پول نیمه آماده کد 1007

این کیف به صورت نیمه آماده با چرم بز سنگی ورنی برش و سوراخ کاری شده و به راحتی قابل دوخت می باشد .


نمایش بیشتر بستن