نقد و بررسی تخصصی کیف پول یک طرف پنجره ای نیمه آماده کد 1008

این کیف به صورت نیمه آماده با چرم بز برش و سوراخ کاری شده و به راحتی قابل دوخت می باشد .


نمایش بیشتر بستن