نقد و بررسی تخصصی کیف پول سیاه مشق بزی کد 1023

این کیف به صورت نیمه آماده با چرم بزی سیاه مشق برش و سوراخ کاری شده و به راحتی قابل دوخت می باشد .


نمایش بیشتر بستن