نقد و بررسی تخصصی کیف پول و جا موبایلی گاوی کد 1038

این کیف به صورت نیمه آماده با چرم شتری و بزی برش و سوراخ کاری شده و به راحتی قابل دوخت می باشد .


نمایش بیشتر بستن