نقد و بررسی تخصصی قفل چمدانی درجه یک

قسمت ناخنی قفل پیچی می باشد و پرسی نیست.
ابعاد ریز 2×2.5
ابعاد کوچک 3×3.5


نمایش بیشتر بستن