نقد و بررسی تخصصی چسب دوطرفه یک سانتی

به وسیله ی این چسب غیر شفاف می توانید سطوح مختلف را به هم چسبانده و چیزهای سبک را به دیوار بچسبانید. همچنین در صنایع دستی، کاردستی و کارهای هنری استفاده می شود. عرض این چسب 10 میلی متر در طول 35 متر می باشد . وجود این چسب در هر خانه و دفترکاری مورد نیاز است.


نمایش بیشتر بستن