نقد و بررسی تخصصی قفل دونقطه دورمز کشیده

ابعاد 3.5×4.2
افرادی که دغدغه امنیت و محافظت از اموال کیف خود را دارند، از این قفل برای حفظ امنیت آن استفاده می‌کنند.
قفل رمزدار برای کیف دیپلمات کاربرد دارد


نمایش بیشتر بستن