نقد و بررسی تخصصی قفل شاسی دار

ابعاد بزرگ 4.9×3.8
ابعاد کوچک 3×3.5
قسمت بالای قفل پیچی می باشد و قیمت پایین آن پایه دار می باشد.


نمایش بیشتر بستن