نقد و بررسی تخصصی سرزیپ طرح فلزی (متالوکس)

این سرزیپ مناسب زیپ زیپ طرح فلزی میباشد و قیمت ذکر شده برای یک عدد سرزیپ میباشد.
برای زیپ های پلاستیکی و فلزی قابل استفاده نمیباشد.


نمایش بیشتر بستن