نقد و بررسی تخصصی قفل شانل

پشت قفل پرسی میباشد
ابعاد زرد قلم2.8 ×1.6
ابعاد لایت و دودی 4.5در3.5سانتی متر


نمایش بیشتر بستن