نقد و بررسی تخصصی درفش ( سرجوالدوز ) فلزی

درفش مخصوص سوراخ کردن چرم، دارای نوک بسیار تیز
دارای سوزن برای رد کردن نخ و شامل یک سوزن یدکی مناسب کفاشی


نمایش بیشتر بستن