نقد و بررسی تخصصی درفش ( سرجوالدوز ) مشکی

درفش مخصوص سوراخ کردن چرم، دارای نوک بسیار تیز
دارای سوزن برای رد کردن نخ


نمایش بیشتر بستن