نقد و بررسی تخصصی خط انداز شماره 2

از خط انداز برای خط وحاشیه انداختن روی لبه چرم به منظور زیبایی استفاده می شود. این خط انداز باید ابتدا داغ شود و بعد فاصله ی مورد نظر را تنظیم نموده و یک سمت خط انداز را به سمت قسمت بیرونی چرم قرار می دهیم و سمت دیگر آن را روی چرم قرار می گذاریم و خط می اندازیم .


نمایش بیشتر بستن