نقد و بررسی تخصصی قفل کلید دار

ابعاد بزرگ 4.5×3.5
ابعاد کوچک 3.5×2.5
افرادی که دغدغه امنیت و محافظت از اموال کیف خود را دارند، از این قفل برای حفظ امنیت آن استفاده می‌کنند.
قفل رمزدار برای کیف دیپلمات و کیفهای کوچکتر کاربرد دارد


نمایش بیشتر بستن