نقد و بررسی تخصصی چسب گیاهی kpc

چسب گیاهی پایه آب میباشد
تولید ایران
قیمت ذکر شده برای 125گرم از محصول میباشد


نمایش بیشتر بستن