نقد و بررسی تخصصی چسب دو طرفه نیم سانتی

به وسیله ی این چسب غیر شفاف می توانید سطوح مختلف را به هم چسبانده و چیزهای سبک را به دیوار بچسبانید. همچنین در صنایع دستی، کاردستی و کارهای هنری استفاده می شود. عرض این چسب 5 میلی متر در طول 20 متر می باشد .وجود این چسب در هر خانه و دفترکاری مورد نیاز است.


نمایش بیشتر بستن