نقد و بررسی تخصصی سگک کمربند گوچی مار

ابعاد کلی سگک کوچک3×4.5 بزرگ 6×4.2 (اندازه چرم برای سگک کوچک 2.5 سانتی و سگک بزرگ 3.5 سانتی )


نمایش بیشتر بستن