نقد و بررسی تخصصی دسته ی کیف درشت رنگی

طول دسته حدود 27تا30سانتی متر می باشد


نمایش بیشتر بستن