نقد و بررسی تخصصی لویس فلزی کوچک

برای نازک کردن لبه ی چرم مناسب می باشد


نمایش بیشتر بستن