نقد و بررسی تخصصی سوپر لویس فلزی

برای نازک کردن لبه ی چرم مناسب می باشد
همراه با تیغ یدک 6 عددی


نمایش بیشتر بستن