نقد و بررسی تخصصی سالپای مایع آنیما 250 گرمی

sivi salpa محصولی منحصر به فرد ساخته شده از مواد طبیعی و پایه آب است که برای حالت دهی و ایستایی چرم طبیعی ومصنوعی در صنعت کیف و کفش جایگزینی مناسب برای انواع قدک و تکسون وفوم با کاربردی آسان اقتصادی میباشد.
این محصول قابلیت جایگزینی آستر چسب و رویه را دارد
روش استفاده:
با توجه به ایستایی مورد نیاز در محصول وضخامت چرم مورد استفاده میتوانید از این محصول استفاده نمایید به این صورت که اسپان باند (آستر سوزنی) 60یا 90گرم را با کاردک به صورت یکدست آغشته نمایید و اگر ایستایی بیشتر نیاز است میتوانید چرم مورد استفاده را هم با کاردک به صورت یکدست آغشته نمایید وبعد از گذشت یک دقیقه روی هم قرار دهید و با ضربه زدن مشته یا غلطک سطحی یکدست به دست بیاورید برای ایستایی بیشتر میتوان این روش را چندبار تکرار کرد.
در صورت آغشته شدن رود محصول میتوان با دستمال مرطوب سطح را پاک کرد


نمایش بیشتر بستن